Skûtsje "frya fresena"

Eerst hebben we als team vier seizoenen (2016-2019) de Avontuur uit Heeg gehuurd. Dit skûtsje met lengte van 16,97 meter zeilt mee in de kleine klasse van de IFKS. Hier hebben we met veel plezier mee gezeilt en als hoogtepunt het kampioenschap in 2018 mee gevierd!

Na het hoogst behaalde resultaat in A-Klasse klein was er de ambitie om te gaan zeilen op een groot skûtsje in de C-Klasse waar promotie mogelijk is. Schipper Age Bandstra is op zoek gegaan naar een beschikbaar skûtsje met zeilpotentie. In voorjaar 2021 het skûtsje de Zeldenrust gekocht van Merward Syperda uit Heeg. 

Na de twee pauze (corona) jaren zijn we in 2022 met het nieuwe skûtsje van start gegaan in de C-Klasse van de IFKS. Met een nieuwe naam, geheel passend bij ons zeilteken en teamnaam. In het nederlands vertaald: Vrije Fries:   Frya Fresena. 

In een sterk deelnemersveld van de C-Klasse, met o.a. oud A-klasse skûtsjes en schipper, een mooi IFKS week gezeild. Met twee dagoverwinningen uiteindelijk een zeer goed resultaat neer kunnen zetten. Na een week IFKS zeilen kampioen van de C-Klasse 2022. In 2023 van start in de B-Klasse!

Eale Frya Fresena

Fan ‘e wylde see besprongen,
Tûzen kearen op ‘en nij,
Faak bekampe, nea betwongen,
Wien’ de Friezen rûn en frij;
Frijdom wie de heechste wet
Yn it eale Friez’ne hert;
Mannen, sjong,
Mannen, sjong ’t elkoar dan ta:
‘Eala frya Fresena!’

Edele Vrije Fries

Van de wilde zee ontsprongen,
Duizend keer overnieuw,
Vaak gevochten, nooit onderworpen,
Waren de Friezen rondom en vrij;
Vrijheid was de hoogste wet
In het edele Friese hart;
Mannen, zing,
Mannen, zing het elkaar dan toe:
‘Edele vrije Fries!’

historie

Bron: www.skutsjehistorie.nl

Gebouwd op de scheepswerf van:  Van der Werf in Kootstertille

Door de tiende eigenaar Simon van der Meulen vanaf 1983 tot 1985 van woonark naar wedstrijdschip opgebouwd met nog de originele lengte van 16,50 meter, later in 1993 verlengd naar 18,34 meter. Vanaf 1999 de huidige lengte van 19,96 meter.

Bron onderstaande foto’s:

www.skutsjehistorie.nl / Simon van der Meulen

IFKS deelnames en eindklasseringen:

  A-KlasseB-KlasseC-Klasse
1985 -1986Louw Kuipers 4, 3 
1987Simon van der Meulen15  
1991-1996Jelle Talsma9 ,13 ,11 , 1211, 3 
1998-2003Jentsje Schraa4, 6, 3, 612, 1 
2004-2005Merward Syperda 144
2006Peter Syperda  4
2007-2008Merward Syperda 14, 17 
2010-2013Kees van der Kooi6, 1411
2014-2017Arnold Veenema146, 21
2018Jan Visser  2
2022Age Bandstra  1