team "It reade klif"

het zeilteken

Ons team heeft grotendeels (familie Bandstra) zijn historie op het Rode Klif, op Skarl te Warns liggen. Vandaar ook de naam team “It Reade Klif”.

Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument: een grote, uit Tijnje afkomstige zwerfkei. 

Deze steen is het symbool van ons team geworden. Daarom wordt deze ook als zeilteken op het skûtsje gebruikt.

De Slag bij warns

Het monument is een herinnering aan De Slag bij Warns. Dit was een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen op 26 september 1345. Deze eindigde met een overwinning voor de Friezen.

Op deze zwerfkei staat de tekst: leaver dea as slaef (liever dood dan slaaf). De Slag bij Warns wordt sinds 1945 elk jaar weer herdacht en de vrijheid van de Fries gevierd!

ons team

Age bandstra

Schipper

Auke Volbeda

Grootschoot

Johannes Bult

Fok

Daniël Bandstra

Zwaard

Sanna Bandstra

Voordek / Uitkijk

Corrie Bandstra

Peiler

Anton Folkerts

Grootschoot

sjoerd bandstra

Lier

wouter bandstra

Adviseur

Klaes Maerten Bandstra

Fok

Hains Mous

Grootschoot

Fekke Bandstra

Roef

Willem Duindam

Fok

bouke Bandstra

Fok

Lia Bandstra

Zwaard

Siebren Bandstra

Chauffeur

Willem Bandstra

Middendek